01/3816-999 ili 098 573 822
Compex Rehab 400

Intelect Neo

novi standard u fizikalnoj medicini. Njegov inteligentni dizajn (rezultat je više od 100.000 sati intenzivnog R & D) bolji je u svojim značajkama, upotrebljivosti i kliničkoj tehnologiji.

Intelect Neo

Intelect Neo je novi standard u fizikalnoj medicini. Njegov inteligentni dizajn (rezultat je više od 100.000 sati intenzivnog R & D) bolji je u svojim značajkama, upotrebljivosti i kliničkoj tehnologiji. Pacijentima i terapeutima daje iznimno iskustvo.

Svaki element Intelect Neo je stučno oblikovan, čime će pružiti terapeutima neusporedivu iskoristivost, snažan i promišljeni dizajn koji će doprinjeti u pružanju nenadmašne razine rehabilitacije.

Svaki Intelect Neo sklapa se i šalje prema potrebama klinike, ali pruža mogućnost nakndane i brze nadogradnje.

Intelect Neo Terapija može biti sastavljena od:

  • Ultrazvuk
  • 2 – kanalna stimulacija
  • 4 – kanalna stimulacija
  • sEMG i sEMG izazvana stimalacija
  • Laser i LED terapija
  • Vakum i stimulacija
  • Kominirana terapija, ultrazvuk i stimulacija